Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 hp

Hur kan vi förstå film historiskt och fram till dagens allt mer digitala medievärld? Kursen belyser filmhistorien med utgångspunkt i Hollywoods filmindustri, men med nedslag även i europeiska filmkulturer och industrier. Vi fokuserar även på icke-västerländsk film. I kursen introduceras du till film- och kulturvetenskaplig kunskapsbildning och du tränar upp grundläggande färdigheter i filmanalys. Du får kontinuerligt träna dig i att förstå och allt mer initierat diskutera och skriva om film.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1018

Anmäl dig nu