Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp

Efter avslutad kurs har du kunskaper om mediernas framväxt, utbredning och inflytande. Du studerar också mediebranschens olika professioner, och får tillämpa teoretisk kunskap genom övningar i digitalfoto och bildbehandlingsverktyg. Du skaffar dig insikter om hur medierna smälter in i varandra, hur nya journalistiska former uppkommer, hur nöjes- och upplevelseindustrin utvecklas och hur det nya medielandskapet påverkar våra vanor. Du inhämtar kunskaper om olika kommunikationsteoretiska perspektiv på medier. Efter avslutad kurs ska du med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra kritiska analyser av medier och kommunikation.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A6)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1023

Anmäl dig nu

Är du programstudent och ska läsa kursen inom ditt program?

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A6)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval: Platsgaranti

Kursplan