Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp

I kursen tillägnar du dig kunskap om mediernas framväxt, utbredning och betydelse i samhället. Du studerar hur dagens medielandskap vuxit fram, hur medielandskapet ser ut idag och vilken roll och betydelse medierna spelar i vardagen. Du studerar också mediebranschens olika professioner, inhämtar kunskaper om olika kommunikationsteoretiska och vetenskapsteoretiska perspektiv och får tillämpa teoretisk kunskap i praktiska övningar inom digitalt foto och bildbehandlingsverktyg. Efter avslutad kurs ska du med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra kritiska analyser av medier och kommunikation.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A6)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1612

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1013