Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp

Kursen ger kunskap om mediernas framväxt, utbredning och betydelse i samhället. Här får du bland annat sätta dig in i hur dagens medielandskap vuxit fram, hur medielandskapet ser ut idag och vilken roll och betydelse medierna spelar i vardagen. Du studerar också mediebranschens olika professioner, inhämtar kunskaper om olika kommunikationsteoretiska perspektiv och får tillämpa teoretisk kunskap i praktiska övningar inom digitalt foto och bildbehandlingsverktyg. Efter avslutad kurs ska du med ett vetenskapligt förhållningssätt kunna genomföra kritiska analyser av medier och kommunikation.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A6)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1307

Anmäl dig nu

Är du programstudent och ska läsa kursen inom ditt program?

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A6)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)

Urval: Platsgaranti

Kursplan