Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film, 30 hp

Du breddar din teoretiska kunskap inom film- och medievetenskap på kandidatkursen. Därefter får du tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom ett filmteoretiskt område genom att skriva ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1619

Anmäl dig nu