Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

I kursen fördjupar du din kunskap om medier och kommunikation ur såväl teoretiska som tillämpade perspektiv. En stor del av terminen ägnas åt ett självständigt arbete, vilket innebär att du själv planerar, designar och genomför en vetenskaplig studie som särskilt intresserar dig.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1614

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1021

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1015