Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om kommunikation ur såväl teoretiskt som strategiskt perspektiv. Du får sätta dig in i aktuella forskningsinriktningar inom medie- och kommunikationsvetenskap och tillägna dig förmågan att tolka, strukturera och bedöma en vetenskaplig argumentation. En stor del av terminen ägnas åt ett självständigt arbete då du får studera en frågeställning som särskilt intresserar dig, samt presentera och diskutera ditt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng samt Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1021

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng samt Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1030

Anmäl dig nu