Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om medier och kommunikation ur såväl teoretiska som tillämpade perspektiv. Du får sätta dig in i aktuella forskningsinriktningar inom medie- och kommunikationsvetenskap och du utvecklar din förmåga att planera och utföra ett vetenskapligt arbete. En stor del av terminen ägnas åt ett självständigt arbete, vilket innebär att du själv planerar, designar och genomför en vetenskapligt studie som särskilt intresserar dig.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1030

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1317

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1309