Medveten musiklyssning - att uppleva och förstå musik, 7,5 hp

I denna kurs får du med hjälp av konkreta musikexempel möjlighet att lära dig mer om bland annat musikalisk form, melodi, rytm och ackord. Via musiklyssning, musikalisk notation och textläsning lär du dig om musikens hantverk, material och vanligaste byggstenar, samt får en översikt över olika musikaliska uttryck under olika tider.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4385

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4634