Mekanistisk toxikologi, 7,5 hp

Kursen är inriktad mot att beskriva de mekanismer som ligger till grund för toxikologiska effekter inom olika biologiska system. Under kursen studeras mekanismer för upptag, fördelning och biotransformation samt utsöndring av främmande kemikalier. Utöver detta diskuteras, förutom vävnadspecifik toxikologi, även kemisk karcinogenes, fosterskador, samt störningar på fortplantning och nervsystem. Kursen ger en översikt av toxikologins grunder samt metoder som används för att studera toxiska effekter på biologiska system.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp i biologi där 2,5 hp från Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp och 2,5 hp i fysiologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5605

Anmäl dig nu