Mellanösterns musiktraditioner II, 7,5 hp

I denna kurs fördjupar vi oss Mellanösterns musiktraditioner, t ex i regionala och etniska skillnader. Du får fördjupad kännedom om skalor, formtyper och improvisationsmönster, samt teoretisk och praktisk kännedom om hur olika musiktraditioner i Mellanösterns påverkar varandra och påverkas av mötet med musiktraditioner från övriga världen. Kursens avslutas med en konsert där vi framför kursens repertoar i egna arrangemang som vi arbetat fram tillsammans.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Mellanösterns musiktraditioner I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4329