Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap i mervärdesskatterätt. Kursen har en modern pedagogik, varvid webbaserad undervisning blandas med undervisning på plats. Föreläsningarna finns tillgängliga på både svenska och engelska och samtliga uppgifter kan lämnas in på valfritt språk.
Som kursdeltagare får du kunskaper på avancerad nivå om mervärdesskatten i EU och i Sverige, samt om dess praktiska tillämpning. Du kommer tillsammans med andra i grupparbeten få diskutera och analysera aktuella rättsfall och frågor rörande mervärdesskatterätten. Du kommer också få skriva individuella promemorior. Kursen lämpar sig bland annat för dem som planerar en framtid som skattejurist på byrå eller vid Skatteverket, domare i förvaltningsrätt, revisor, redovisningskonsult eller affärsjurist. I och med att mervärdesskatterätten är ett av EU-rättens mest genom harmoniserade rättsområden är kursen också av stort intresse för alla som är intresserade av att närmare studera samverkan mellan nationell rätt och EU-rätt på ett materiellt rättsområde.
Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 15 hp i privaträtt, 6 hp i associations- och skatterätt och 5 hp i EU-rätt ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3300

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 15 hp i privaträtt, 6 hp i associations- och skatterätt och 5 hp i EU-rätt ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3600