Migration, anpassning och utveckling, 7,5 hp

Denna kurs ger en genomgång av de senaste teorier och vetenskapliga studier som kretsar kring anpassning och utveckling av individer som migrerar till ett annat land än deras födelseort. Kursen inleds med en diskussion om historiska och psykosociala perspektiv på migration. Därefter granskas empiriska studier om invandrarbefolkningars anpassning och utveckling i både svenska och internationella sammanhang, med särskilt fokus på psykologiska, sociala och pedagogiska områden. Kursen avslutas med en kort genomgång av de psykosociala program som syftar till att förebygga risker och främja anpassning och utveckling av barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Inom kursen används Blackboard för att leverera kursmaterialet och Zoom för att genomföra kursträffarna och föreläsningarna. Kursen innehåller både live- och inspelade föreläsningar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3383

Anmäl dig nu