Miljö- och utvecklingsgeografi, 7,5 hp

I kursen studeras, ur ett kulturgeografiskt perspektiv, miljöfrågans betydelse för en hållbar utveckling,, med ett särskilt fokus på utvecklingsländernas problematik och möjliga problemlösningar.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Minst 30 högskolepoäng från det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1011

Förkunskapskrav: Minst 30 högskolepoäng från det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1314