Miljöbiologi, 7,5 hp

Kursen i Miljöbiologi fokuserar på ursprung, funktion, relationer och interaktioner av/mellan populationer, samhällen, arter och ekosystem i relation till dynamiska miljöprocesser. Under denna kurs undersöker studenterna hur organismer, arter och samhällen påverkar och påverkas i både naturliga och antropogent påverkade ekosystem.

Huvudfokus är inriktat mot ekosystemens biologi, biogeokemiska kretslopp och miljöprocesser, orsaker och konsekvenser av miljöförändringar och hur miljöförändringar påverkar livet på jorden.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i biologi/kemi där 22,5 hp i biologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5307

Förkunskapskrav: 60 hp i biologi/kemi där 22,5 hp i biologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5607