Miljöforensik, 15 hp

Miljöforensik är det kemiska utredningsarbetet som använder sig av en rad olika kemiska discipliner för att bestämma tidpunkt och källor av kemiska föroreningar i miljön. Detta kräver tvärvetenskaplig expertis inom naturvetenskap, inklusive miljövetenskap, analytisk kemi, miljöprovtagning, avancerad statistik, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och transportmodellering. Utöver undervisning i ovan nämnda ämnen inkluderas fallstudier där du planerar allt från utformningen av en miljöforensisk undersökning till den slutliga rapporteringen av resultaten.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng i kemi där Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng ingår. Samt ytterligare 15 högskolepoäng i kemi eller biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5642

Anmäl dig nu