Miljökrisen och samhällsförändring, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande förståelse för de samhälleliga orsakerna till miljöproblem, dess spridning i relation till t.ex. klass, genus och inkomstojämlikhet och samhällets sätt att skapa mening kring miljökrisen. Kursen ger också en förståelse om förutsättningarna för samhällsförändring. Utifrån denna grundläggande förståelse kommer kursdeltagarna att utforska hur miljökrisen kan få oss att se på vetenskapens och experters roll på nya sätt i relation till demokratiska värden som jämlikhet och allmänhetens engagemang. Genom en fallbaserad ansats erbjuder kursen analysverktyg för att förstå både hindren och möjligheterna till samhällsförändring och hållbara lösningar på miljökrisen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i sociologi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1458

Anmäl dig nu