Miljövetenskap, Agroekologi, 15 hp

Med naturen som förebild erbjuder agroekologin kraftfulla teorier och verktyg för analys av primärproduktionens miljöutmaningar och för hållbar transformation av agroekosystem. Kursens teoretiska och laborativa moment fokuserar på samspelet mark-växter-djur, där ekologiska och agrara grunder integreras med evolution, kvartärgeologi, biogeokemiska kretslopp, systemanalys, produktionsteknik, djurvälfärd och historia. I transformationsarbetet ingår bland annat stadsodling, automation och AI. Kursen ges i samverkan med primärproducenter och innehåller ett trädgårdsprojekt med fältlaborationer.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5357

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5655