Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap I, Nutrition, 7,5 hp

Nutrition ger grundläggande kunskap om människans näringsbehov och livsmedels innehåll av näringsämnen och antioxidanter, hälsoeffekter och mikrobiell och kemisk livsmedelssäkerhet.
Råvarors och måltiders näringsinnehåll beräknas och råvarors innehåll av organiska och oorganiska näringsämnen analyseras kemiskt. Ett evolutionärt och historiskt perspektiv på maten förmedlas.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5666

Anmäl dig nu