Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap II, Produktionsfysiologi, 7,5 hp

Utifrån grundläggande växt- och djurfysiologi värderas vegetabiliska och animaliska matråvarors olika kvaliteter. De analyseras kemiskt avseende närings- och hälsoeffekter. Den hållbara utbildningsträdgården på universitets campus och samverkande producenters produkter används som råvaror. Skörd, lagring och kvalitet efter skörd analyseras i laborativa moment. Odlingsprojekt genomförs med fokus på miljöfaktorers påverkan, bland annat inducerad stress, på tillväxt och produktkvalitet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Livsmedelssystem, en introduktion, 7,5 hp, Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap I, Nutrition, 7,5 hp samt 6 hp från Miljövetenskap, Agroekologi, 15 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5667

Anmäl dig nu