Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap III, Matmikrobiologi, 7,5 hp

Kursen behandlar olika grupper av mikroorganismer, mikrobiell diversitet och deras roller i mat, vatten och i miljön.
De olika mikroorganismgrupperna behandlas med utgångspunkter från interaktioner i miljön och betydelsen för matproduktion i ett hållbarhetsperspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Livsmedelssystem, en introduktion, 7,5 hp och Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap I, Nutrition, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5669

Anmäl dig nu