Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap IV, Användning och förädling av lokala råvaror, 15 hp

I kursen tillämpas etablerade vetenskapliga teorier, analyser och förädlingsmetoder i ett måltidsperspektiv. Ett kvalitetsperspektiv som utgår från olika dimensioner av hållbarhet utgör utgångspunkt för att utvärdera råvarorna och deras användning, förädlingsmetoder och tillagning. Samverkan sker med små och medelstora livsmedelsföretag. Kursen har inslag av gastronomi och kan dra nytta av universitets profilområde ”Mat och hälsa”.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 3 hp från Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap II, Produktionsfysiologi, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5668

Anmäl dig nu