Miljövetenskap, Miljötoxikologi och biogeokemiska kretslopp, 15 hp

I kursen studeras och analyseras förekomsten av mänskligt framställda ämnen, organiska och oorganiska, hur dessa tas upp, omsätts och elimineras från kroppen. Ämnenas cirkularitet i samhället behandlas också, särskilt näringsämnens och farliga ämnens kretslopp genom livsmedelssystemet från land till stad och åter till land.
I kursen ingår en introduktion i grundläggande kemi och cellbiologi. I kursens laborationer tillämpas kemiska och biologiska analysmetoder och miljövetenskapliga arbetssätt.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i miljövetenskap där Miljövetenskap, Miljövetenskapliga perspektiv på dagens livsmedelssystem, 15 hp, Miljövetenskap, Agroekologi, 15 hp och Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling, 7,5 hp ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5656