Miljövetenskap, Miljövetenskapliga perspektiv på dagens livsmedelssystem, 15 hp

Kursen behandlar livsmedelssystemets hållbarhetsutmaningar utifrån jordsystemforskning (Earth System Science) som definierar ”planetens ekologiska gränser” samt resiliens och resursanvändning. Vi utforskar livsmedelssystemets påverkan på bland annat klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt användningen av sötvatten och kemikalier. Vetenskaplig teori och metod, samt naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetssätt introduceras också. Centrala begrepp inom biologi och kemi behandlas.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5361

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5654