Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen, 15 hp

Ett projektarbete där studenten tillsammans med handledaren väljer inriktning och sedan självständigt planerar och bedriver det vetenskapliga arbetet som är teoretiskt eller experimentellt. Det ingår att söka och tolka vetenskaplig litteratur, eventuellt designa och genomföra försök samt analysera resultaten. Teoretisk studie har tyngdpunkt på egna analyser, reflektioner och bearbetning av vetenskapliga publikationer. Arbetet presenteras skriftligt och muntligt.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 högskolepoäng, Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng samt Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5653

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 högskolepoäng, Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng samt Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5056

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 högskolepoäng, Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng samt Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5053