Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga metoder för miljö- och hållbarhetsanalys, 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande förståelse för miljövetenskapliga metoder och verktyg för miljö- och resursanalyser. Metoder som LCA och ekologiskt fotavtryck samt olika typer av hållbarhetsanalyser kommer att vara i fokus. Kursen ger användbart stöd för för arbetspraktik och självständigt arbete inom miljövetenskap.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Miljövetenskap, Miljövetenskapliga perspektiv på dagens livsmedelssystem, 15 hp och Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5657