Miljövetenskap, Tvärvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursen tar utgångpunkt i internationella mål och strategier, såsom Agenda 2030, för en hållbar utveckling och belyser dessa utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen utforskar vad hållbarhetskompetens innebär i relation till studenternas eget liv, deras vardag och kommande yrkesliv. Frågor som berörs är: Vad kan en hållbar utveckling innebära? Vilken kunskap, vilka färdigheter och förmågor behövs? Vilka möjliga vägar finns för en hållbar omställning? Hur förstår, möter och förhandlar vi mellan olika synsätt, behov och intressen?

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5664

Anmäl dig nu