Mobila plattformar, 7,5 hp

Mobilapplikationer är en viktig del av det moderna samhället: de erbjuder ett utbud av online-tjänster, får mänskliga interaktion att flyta lättare, hjälper inom hälsovården och är hörnstenen i den nya ekonomin. Till skillnad från traditionella websajter lägger mobilapplikationer vikten på ergonomi och användarens upplevelse, vilket involverar särskilda designmönster och arkitekturer. Den här kursen fokuserar på utveckling av mobilapplikationer för Android-plattformen. Den största delen av kursen ägnas åt att fullgöra ett miniprojekt utifrån studentens egna förslag.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Webbsystem för civilingenjörer, 7,5 hp och Människa-dator-interaktion för civilingenjörer, 4,5 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5019

Anmäl dig nu