Molekylärbiologi och genetik, 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande förståelse för molekylärbiologi och genetik, och de metoder som används inom dessa områden. Kursen belyser områden som informationslagring i cellen, reglering av genuttryck och vilken betydelse genreglering har för organismernas utvecklings- och anpassningsförmåga. Dessutom behandlas processer som DNA-replikation, transkription, translation, proteinsyntes, mutationer, DNA-reparation och genreglering. Under kursen kommer sambandet mellan molekylärbiologi och klassisk genetik belysas. Därtill ges grunderna i laborativt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5601