Musikdramatiskt projekt, 7,5 hp

I denna kurs får du arbeta praktiskt med hur text, musik, drama och visuella konstuttryck kan samverka i en scenisk produktion. Kursdeltagarna blir utifrån sina olika kompetenser delaktiga i att skapa en mindre föreställning utifrån ett givet tema.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock II, 15 hp, Musikalisk gestaltning, Musikproduktion II, 30 hp, Musikalisk gestaltning, Komposition II, 15 hp eller Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4030