Nationalekonomi, Artificiell intelligens och (r)evolutionen av arbetslivet, 7,5 hp

Hur transformerar artificiell intelligens (AI) arbetet och arbetsmarknaden? Det är fokus i denna kurs som bygger på aktuell forskning. Med hjälp av teorier, fallstudier, historisk evidens och prognoser kommer deltagarna att förstå AI-drivna förändringar i efterfrågan på arbetskraft, löner, färdigheter och arbetsmiljö. De kommer även kunna reflektera över implikationer för anställda, arbetsgivare och beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, inklusive etiska aspekter. Kursen innehåller gästföreläsningar/intervjuer med representanter från olika ämnen såsom nationalekonomi, datavetenskap och juridik men även företrädare för fackföreningar och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Kursen är avsedd för såväl studenter som yrkesverksamma.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 avklarade högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2639

Anmäl dig nu