Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå, 7,5 hp

Entreprenören fyller en central ekonomisk funktion och betraktas som ekonomins primus motor, enligt viss ekonomisk teori. Syftet med denna kurs är att diskutera: vad entreprenörskap är och vilken funktion entreprenören fyller, varför entreprenörskap är viktigt och hur den ekonomiska politiken påverkar entreprenörer. Kursen leder till en ökad förståelse för företagande, sysselsättning och tillväxt och vänder sig därför till såväl studenter i nationalekonomi som företagsekonomi.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2361

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Företagsekonomi, 30 högskolepoäng samt Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2636