Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar statistiska och ekonometriska modeller med fokus på tillämpningar inom finansiell ekonomi. Multipel linjär regression med tvärsnitts-, tidsserie- och paneldata, grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data tas upp i kursen.
Övrigt: Kursen överlappar med Statistik, ekonometri, fortsättningskurs 7,5 hp och Statistik, tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs 7,5 hp och dessa kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå och 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp. Dessutom krävs 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp alternativt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2640

Förkunskapskrav: 75 hp i företagsekonomi eller nationalekonomi och dessutom krävs 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 3 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp
alternativt
1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp alternativt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2053