Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp

Miljoner människor söker sig idag från fattigdom och krig till de områden i världen som har välfungerande ekonomier som förmår leverera inte bara mat och tak över huvudet utan även trygghet, barnomsorg och Avicii. Vad är det för komplicerade mekanismer som bygger ett välfungerande ekonomiskt system och hur kan det styras för att minska ungdomsarbetslöshet, klimatuppvärmning eller marknadsdominans för IT-jättar som Google och Amazon? Detta är frågor som behandlas i grundkursen i nationalekonomi kring begrepp som resursanvändning, resursfördelning, ekonomiska institutioner och ekonomiska regleringar. Kursens första del, mikroteori, går igenom hur samspelet mellan konsumenter och producenter bestämmer nivån på produktion, konsumtion och priset. Vidare diskuteras effekterna av olika marknadsformer såsom fullständig konkurrens, monopol och oligopol. Kursens andra del, makroekonomi, ägnas åt att definiera och förstå innebörden av centrala makroekonomiska begrepp såsom BNP, inflation, ränta, arbetslöshet och konjunktur. Vidare behandlas frågor om vad som påverkar en ekonomi på lång respektive kort sikt. Kursens tredje del, internationell ekonomi, behandlar orsaker till och konsekvenser av internationell handel. Det studeras varför länder handlar med varandra, företagens roll i internationell handel och vem som vinner på handel. Utrustade med olika teorier om internationell handel analyseras även effekter av handel på arbetsmarknad och miljö samt bredare teman relaterade till globalisering som multinationella företag, utländska direktinvesteringar och offshoring. I den fjärde delkursen, finansiell ekonomi, behandlas finansmarknaders funktion, prissättning av tillgångar och förvaltning av portföljer, samt sambandet mellan finansmarknaden och makroekonomin.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A4)

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2634

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2038

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2033