Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå, 7,5 hp

Många frågeställnigar inom nationalekonomi idag handlar i grunden om frågor angående kausalitet och inte om enkla beskrivningar av korrelationer. Till exempel frågan om ett arbetsmarknadsprojekt har påverkat individens sannolikhet att få ett jobb. Denna kurs syftar till att 1) presentera grundläggande ramverk och antaganden för kausal inferens 2) beskriva och använda de mest populära metoderna för kausal inferens med fokus på praktiska aspekter för en empirisk analys.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2343

Anmäl dig nu