Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng. Detta arbete omfattar tillämpning av ekonomisk teori på ett problem inom finansiell ekonomi. Uppsatsarbetet inkluderar som regel också empirisk analys. Övrigt: Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Nationalekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2341

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Nationalekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2643

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i nationalekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår och Nationalekonomi, avancerad nivå, Asset Pricing and Management, 7,5 hp. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2639