Nationalekonomi, Offentlig ekonomi, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen går igenom olika problemställningar inom offentlig ekonomi, såsom hantering av kollektiva varor, externa effekter, samt varu- och inkomstbeskattning, med fokus på effektivitet och till viss del fördelning. Kursen behandlar även politisk ekonomi i form av modeller för röstning i demokratiska val och så kallad rent-seeking. Studenterna får fördjupa sig på ett av kursens områden genom att skriva och presentera en skriftlig rapport.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Nationalekonomi på grundnivå om 75 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår.
Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Studenter rekommenderas starkt att ha läst kursen Nationalekonomi, Matematik för ekonomer och statistiker, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2346