Nationalekonomi, Praktisk finans, grundkurs, 7,5 hp

Kursens huvudfokus är att visa hur finansiella och nationalekonomiska modeller samt empirisk evidens som ligger nära forskningsfronten ger tydliga praktiska rekommendationer som är direkt applicerbara för att fatta bra beslut i olika finansiella sammanhang. Exempel på frågor som kursen tar upp är: Hur mycket ska jag spara efter att jag tagit examen och fått mitt första jobb? Ska jag köpa eller hyra min bostad? Ska jag binda räntan? Hur stor andel aktier bör jag äga när jag är 25, 45 respektive 65 år? Hur mycket kan jag spendera av mitt sparande efter pensionen varje år? Varför gör vi ofta fel när vi fattar investeringsbeslut? Varför bör jag investera som en genomsnittlig investerare och inte låta årets stjärnförvaltare investera mina pengar? Kursen bygger på bland annat avancerade modeller för konsumtion och sparande över livscykeln, tillgångsallokering över en och flera perioder och finansiell psykologi samt den senaste empiriska evidensen från finansiella marknader.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2640

Anmäl dig nu