Nationell miljörätt, 7,5 hp

Kursen behandlar i huvudsak det rättsliga regelverket i nationell miljörätt, inklusive de rättsliga styrmedel som finns för att skydda miljön mot t.ex. skadlig förorening eller olämplig exploatering och för att främja en hållbar utveckling. Som ett led i detta behandlar kursen miljöbalken och dess tillämpning, grundläggande kunskap om tillkommande kompletterande föreskrifter och rättspraxis av förvaltningsrättslig karaktär.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3616