Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

Denna kurs ingår i Lärarlyftet.
Kursen ger grunder inom naturvetenskapliga och tekniska områden för lärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6. Kursen fokuserar på centrala innehåll i biologi, kemi, fysik och teknik och hur det kan omsättas i undervisning som syftar till att eleverna kan utveckla intresse för och kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska sammanhang. Didaktiska aspekter integreras i samtliga delkurser.

För att delta i en kurs inom Lärarlyftet ska du:
• ha en behörighetsgivande lärarexamen,
• vara anställd som lärare inom skolväsendet förutom i förskolan och fritidshemmet, av staten, en kommun eller enskild huvudman och ha en arbetsgivare som har godkänt ditt deltagande.
Du som är anställd av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet kan också gå kurser inom Lärarlyftet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Anställd som lärare med en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5724

Anmäl dig nu