Naturvetenskapligt basår, 60 fp

Naturvetenskapligt basår ger dig behörighet till många universitetsutbildningar inom naturvetenskap och teknik, till exempel kandidatprogram i kemi, matematik och biologi. Du läser delkurser inom matematik, kemi, biologi och fysik som utgående från gymnasiets kurser anpassats och kompletterats för vidare studier på Örebro universitet. Du läser matematik 3c och 4, fysik 1a, kemi 1 och 2 samt biologi 1 och 2. Den som önskar kan även läsa fysik 2.

Förbereder för fortsatta studier
Studierna bedrivs på samma sätt som på andra utbildningar vid universitet och högskolor. Du förväntas lägga ned 40 arbetstimmar per vecka varav ungefär hälften är schemalagda aktiviteter som föreläsningar, övningar och laborationer. Du har alltså chansen att träna din studieteknik inför efterföljande studier. Du tränar dig också i att planera ditt arbete och att skriva rapporter. Lärarna som du träffar undervisar också på andra universitetskurser, så de är väl insatta i vilka kunskaper och färdigheter som du behöver inför vidare studier vid universitet och högskolor.

Om platsgaranti
Naturvetenskapligt basår ger dig platsgaranti till Matematikerprogrammet, Biologiprogrammet och Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik vid Örebro universitet. Detta gäller under förutsättning att programmen startar aktuellt år samt att du uppfyller de villkor för platsgaranti som framgår av kursplanen för Naturvetenskapligt basår.

Meritvärdet påverkas inte
Observera att basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Basåret ger inte högskolepoäng så det kan inte räknas in i en akademisk examen.

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Urval: Betyg 66 %, Högskoleprov 34%

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5600

Anmäl dig nu