Numeriska metoder för differentialekvationer, 6 hp

Kursen behandlar numeriska metoder för ordinära och partiella differentialekvationer och deras konsistens-, stabilitets- och konvergensegenskaper.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Linjär analys, 7,5 hp och Beräkningsmatematik I, 6, hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5048

Anmäl dig nu