Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom katastrofmedicin och krishantering, med fokus på hälsobehov, ledning, organisation, kriskommunikation och psykosociala effekter av kriser. Kursen syftar till att fördjupa de teoretiska kunskaperna att hantera katastrofsituationer och omfattar både ett nationellt och internationellt perspektiv.
Övrigt: 2 träffar på campus Örebro (3 dagar + 1 dag).

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7036