Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om olika vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsdesigner, forskningsmetoder och forskningsetik. Kursen ingår i Masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister/masterexamen i omvårdnadsvetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad med obligatoriska träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7026

Anmäl dig nu