Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för omvårdnadsvetenskap. Kursen innebär en fördjupning av kunskaper inom forskningsmetodik från kursen Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng. Vidare ger kursen kunskap om evidensbaserat arbetssätt inom omvårdnad och om implementering av ny kunskap i klinisk verksamhet. Under kursen skriver du en projektplan som förberedelse för ett självständigt arbete på kandidatnivå.
Kursen ingår i Sjuksköterskeprogrammet, men riktar sig även till dig som har en äldre sjuksköterskeexamen och vill komplettera din utbildning eller uppdatera dina kunskaper i vetenskaplig metodik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (G1N) ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7346

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (G1N) ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7645

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i omvårdnadsvetenskap där Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (G1N) ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7651