Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för omvårdnadsvetenskap. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom forskningsmetodik, vetenskapsteori, förbättringskunskap, etik och presentationsteknik. Kursen riktar sig främst till dig som har en äldre sjuksköterskeexamen och vill komplettera din utbildning eller uppdatera dina kunskaper i vetenskaplig metodik.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (områdesbehörighet A14)

eller

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7651

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7027

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7038