Organisation, arbetsmiljö och hälsa, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för vad som påverkar organisationers psykosociala arbetsmiljö och utveckling. I kursen fokuseras särskilt det som bidrar till en hälsofrämjande arbetsmiljö och en hållbar utveckling av verksamheter. Hälsa inom organisationer analyseras ur ett historiskt perspektiv, särskild uppmärksamhet ges åt diskussioner utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Både organisations- och hälsoaspekter problematiseras med fokus på de betydelser dessa kan ha för förändring och en hållbar utveckling inom arbetslivet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt område.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kusen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1647

Anmäl dig nu