Organisk och analytisk kemi, 7,5 hp

I organisk och analytisk kemi fördjupar vi oss i kolföreningarnas kemi. Vi studerar olika ämnesklasser av organiska föreningar med funktionella grupper som utgångspunkt. Egenskaper och grundläggande reaktionsprinciper ingår liksom viktiga praktiska tekniker inom framställning av organiska föreningar. Vi använder oss av enklare analysmetodiker för att studera ämnens renhet samt strukturbestämning med FTIR, NMR och masspektrometri.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4 (områdesbehörighet A11)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik D (områdesbehörighet 14)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5321