Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen skall ge en god orientering i de kriminalpolitiska överväganden som ligger bakom uppbyggnaden av det straffrättsliga påföljdssystemet, fördjupade kunskaper i utformningen av det svenska påföljdssystemet samt i tillämpningen av regler för straffmätning och påföljdsval. Kursen omfattar vidare frågor om behandling av särskilda grupper av lagöverträdare samt verkställighet av påföljder.
Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3604

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3002