Pedagogiska processer i arbetslivet, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla grundläggande förståelse för pedagogiska processer i arbetslivet. Organisationer ses som en arena för kunskapande, lärande och utveckling. Du får möjlighet att jämföra och diskutera olika innebörder av kunskap och lärande i relation till arbetslivets verksamhetsområden. Relationen mellan individ, grupp, organisation och lärande introduceras och diskuteras.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kusen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1644

Anmäl dig nu