Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6, 30 hp

I denna kurs får du lära dig mer om teknik och naturvetenskap med syfte att kunna undervisa i de ämnena i skolan år 4-6. I kursen ingår delkurserna Djur och natur, 7,5 högskolepoäng, Universum och vi, 7,5 högskolepoäng, Teknik i vardag och skola,7,5 högskolepoäng samt Människan och miljön, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning 4-6, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen vänder sig till blivande/yrkesverksamma lärare. Kostnader för resor, exempelvis till och från exkursioner, studiebesök och andra lärtillfällen, kan tillkomma.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5059