Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6, 30 hp

Kursen ger grunder inom det naturvetenskapliga och tekniska områden för lärare med inriktning mot grundskolans åk 4-6 . Fokus ligger på vardagliga fenomen med enkla naturvetenskapliga undersökningar och didaktiska aspekter integreras i samtliga delkurser. I kursen ingår delkurserna Djur och natur, 7,5 högskolepoäng, Universum och vi, 7,5 högskolepoäng, Teknik i vardag och skola,7,5 högskolepoäng samt Människan och miljön, 7,5 högskolepoäng.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning 4-6, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen vänder sig till blivande/yrkesverksamma lärare. Kostnader för resor, exempelvis till och från exkursioner, studiebesök och andra lärtillfällen, kan tillkomma.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5656

Anmäl dig nu