Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap, 7,5 hp

Kursen ger en insikt i vetenskaplig kommunikation med fokus på vetenskapligt skrivande, intervjuteknik och beslutsfattande. Studenterna arbetar med skriftlig kommunikation inklusive rapportskrivning, dokumentation, kritisk granskning och populärvetenskaplig kommunikation. Studenterna får även ytterligare instruktioner för webbutveckling och vetenskaplig publicering. Studenterna arbetar med sin portfölj med fokus på att utveckla ett starkt CV som uppmärksammar deras individuella styrkor inom biologi och innovation.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i biologi där Innovation och entreprenörskap i biologi, 7,5 högskolepoäng ingår.

Urval: Platsgaranti

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5306