Professionell utveckling och kommunikation i biovetenskap, 7,5 hp

Kursen ger en insikt i vetenskaplig kommunikation med fokus på vetenskapligt skrivande, intervjuteknik och beslutsfattande. Studenterna arbetar med skriftlig kommunikation inklusive vetenskaplig rapportskrivning, dokumentation, datapresentation, kritisk granskning och populärvetenskaplig kommunikation.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 hp i biologi.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5608

Anmäl dig nu