Programmering av distribuerade system, 7,5 hp

Den verkliga världen är fördelad (distribuerad). Det betyder att programvara ofta behöver spegla denna fördelning. I kursen går vi igenom teorin bakom distribuerade programsystem och knyter den till praktisk användning och programmering av sådana system. Viktiga frågeställningar är hur interaktionsprotokollet kan se ut eller hur olika processer koordineras och synkroniseras. Frågor om säkerhet och robusthet spelar också en betydande roll för ett system utan central kontrollinstans.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng, Datorkommunikation och nät, 7,5 högskolepoäng, Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng samt Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5015

Anmäl dig nu