Programvaruarkitekturer, 7,5 hp

Att skapa storskaliga programvaruintensiva system är en intressant men också extremt utmanande erfarenhet för många utvecklingsteam. Inte bara för att programvarumodulerna och kopplingarna mellan dem måste hanteras korrekt, utan också för att krav från olika intressenter måste samlas in, filtreras och redovisas. Därför är det primära målet med Programvaruurarkitekturer att leverera värde till kunden och att säkerställa utvecklingspotential för produkten genom att förutsäga och ta itu med programvarukrav. Den här kursen undersöker rollen som arkitekt genom prismat av en attributdriven designprocess. Kursen innehåller teoretisk bakgrund om processens nyckelsteg, men också en stor praktisk del, som leder studenterna genom processen att identifiera och kategorisera intressenter, samla in och hantera funktionskrav och kvalitetsattribut, översätta dem till arkitektoniska element, och verifiera arkitekturer genom avvägningsanalys. I slutet av kursen kan studenterna implementera programvaruarkitekturprocessen i sammanhang med organisationer och produktintressenter, skapa arkitekturer för programvaruintensiva system och kommunicera arkitekturbeslut på ett effektivt sätt till olika grupper av intressenter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programvaruutveckling för civilingenjörer, 15 hp. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5018

Anmäl dig nu